Sepoltura Passannante: rispettata la dignità umana